• Sınırsız rapor tanımlama imkanı
  • İstenen sayıda tanımlanan raporlar için çalışma görevi oluşturma
  • Farklı formatlarda raporları gönderme imkanı(Excel,PDF,Html vb.)
  • Sınırsız sayıda personel ve dağıtım listeleri oluşturma