Hem KOBİ’lerde, hem de kurumlarda kurumsal kaynak planlaması (ERP) süreçlerini maksimum verimle gerçekleştirmek için Mikro Yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen Mikro ERP, şimdi de sizin işinizi geliştirmenize yardımcı olmak istiyor.

Türkiye’nin en köklü ERP’si

Mikro ERP, 1988 yılından bu yana kurumsal ve ticari iş yazılımları üreten Mikro Yazılım tarafından yıllardır yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen en köklü ERP yazılımlarından biri… Mikro ERP, üretim sektörü başta olmak üzere, hemen her sektördeki yüzlerce şirketin, kurumsal kaynaklarını en yüksek verimle kullanabilmelerini sağlıyor.

Mikro ERP ne sunuyor?

Mikro ERP Kurumsal Kaynak Yönetimi ürün ailesi; üretim yönetiminden personel yönetimine, dış ticaretten finans yönetimine, müşteri ilişkileri yönetiminden genel muhasebe yönetimine kadar tüm operasyonları tek platform üzerinden yönetilmesini sağlayan bugüne kadarki en gelişmiş ERP çözümü… Mikro’nun gelişmiş ERP çözümleriyle, kaynak planlama, finansal yönetim ve karar destek araçları tek çatı altında… Mikro ERP ile şirketlerin Envanter Yönetimi ve Finans Yönetimi süreçleri tasarruf ve verim odağında iyileşiyor.

ERP ile Yönetilen Süreçler

Günümüzde işletmeler ERP temelinde farklı ihtiyaçlar ile yola çıkabilirler. Bunlar;
Kurumsal bir yapıya yönelmek veya var olan yapıyı iyileştirmek,
Kaynakları daha iyi planlamak, maliyetleri düşürmek,
Rekabet zorlukları ile mücadele edebilmek için yeni yönetim teknikleri geliştirmek,
Küresel sermaye hareketlerine karşın finansal riskleri kontrol edebilmek,
Üretim için kesintisiz tedarik sağlamak, ürünü hızlı şekilde pazara sunabilmek,
Farklı coğrafyalardaki ya da ülkelerdeki tüm üretim, satış ve dağıtım noktalarını merkezi bir otomasyon ile izlemek ve yönetmek olabilir.

ERP’de Başarıyı Yakalamak

Söz konusu ERP projesi, bir yükseltme (upgrade) veya implementasyon projesi olabilir, birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir. Önemli olan doğru yazılım, doğru iş ortağı ve doğru proje yönetimi ile tüm olasılıkları hesaba katarak ilerlemek. En önemlisi insan faktörünü hiçbir zaman göz ardı etmeden değişimi yönetebilmek…

Mikro’nun uzman kadrosu ile eksiksiz biçimde sunduğu ERP çözümleri, şirket yapınızı baştan sona değiştirecek yeni bir iş yapış biçimine adım atmanızı kolaylaştırıyor. Mikro ERP’nin esnek ve modüler yapısı, kurumunuzun özel ihtiyaçlarına tam olarak uyum sağlayan bir çözüm sunarken, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni gereksinimlere de şimdiden hazır olmanızı sağlıyor.

Mikro ERP’nin Bazı Önemli Kazanımları

İşletmenin tüm iş süreçlerini kontrol altına alır.
Modüler ve genişleyebilir bir yapı ve uygun maliyetli çözümler sunar.
Rekabet gücünü artırır.
Hızlı kurulum ve optimizasyon süreçlerine sahiptir.
Tedarikten müşteriye kadar uzanan bütünleşik bir yapıya kavuşmanızı sağlar.
İş akışlarını uluslararası standartlara taşır.
Grup içindeki farklı şirketleri tek yönetimde birleştirebilen konsolidasyon özelliğine sahiptir.
Sınırları ve mesafeleri ortadan kaldırır.
Etkin planlama kabiliyetine kavuşturur.

Mikro ERP Ürün Ailesi

+ Ticari Set

İşletmenizin stoktan finansa kadar uzanan tüm ticari faaliyetlerini optimum şekilde kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. Stok yönetimi, hizmet ve masraf yönetimi, satın alma yönetimi, satış yönetimi, finans yönetimi modüllerinden oluşan Ticari Set, parametrik yapısı ve kolay kullanım özellikleri ile işletmeniz için en gelişmiş çözümü sunar.

+ Üretim Kaynak Planlaması (MRPII)

Üretim Kaynak Planlaması (MRPII) içinde yer alan; ürün tanıtım, iş yeri tanıtım, üretim planlama/izleme, üretim rota planlama (chart), ilk madde ve malzeme tedarik planlama/izleme, hareket, rapor, liste, maliyet muhasebesi ve entegrasyon kodlarını içerir. Teknolojik kavramların artmasıyla gelişen iş dünyası, yönetim işlemlerinde olduğu gibi üretimde de toplam kalite yönetimi ile sağlıklı büyümeyi amaçlar. MRPII, bu amaçla genişletilmiş üretim fonksiyonları ile çağdaş işletmenize küresel pazarda rekabet avantajı sağlayacak çözümler içerir.

+ Üretim Yönetim Sistemi (MRP)

Ürün tanıtım, sarfiyat ve iş emri kartlarının tanımlanması, malzeme ihtiyaç planlarının oluşturulması, üretim ve fason hareketleri ve akabinde oluşan standart maliyetlerin değerlendirilmesi süreçlerini kapsar. Üretim Yönetim Sistemi, tüm bu süreçlerin işletmenizde en esnek şekilde uygulanabilmesini sağlar.

+ Karar Destek Sistemi

Karar Destek Sistemi hızlı ve zengin raporlar üretilmesini sağlar. Verilerinizi istediğiniz detayda inceleme imkânına sahip olur, var olan veri küplerini kullanabilir ya da kendi küplerinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

+ E-Fatura

Elektronik fatura (e-fatura) ile kağıt fatura dönemi bitiyor. Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK ile hayata geçirilen e-fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Veri format ve standardı (UBL-TR) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği e-faturaya Mikro ERP ile kavuşabilirsiniz. Mikro e-Fatura ürünü; alım/gönderim işlemlerini GİB tarafından açıklanan e-fatura portalı, entegrasyon ve özel entegrasyon olmak üzere üç yöntemle de gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

+ e-Defter

Mikro e-Defter uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerini, GİB’in belirlediği standartlarda hazırlayabilir ve oluşan dosyayı elektronik olarak GİB’e kolayca gönderebilirsiniz. Böylece, defterlerin kağıt ortamında tutulması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri artık elektronik ortamda kolayca ve düşük maliyetlerle yapabilirsiniz.

+ Genel Muhasebe

Muhasebe süreçlerinin tümünü detaylı olarak takip edebileceğiniz genel muhasebe yönetimi ile çalışma alt yapınızı bir sefere mahsus oluşturmanız, akabinde oluşan kayıtlarınızı sadece yorumlamanız yeterlidir. Muhasebeden oluşturmak istediğiniz evraklarınız için fiş sihirbazları tanımlayabilir, bildirge ve beyanname süreçlerini yürütebilirsiniz.

+ Sabit Kıymet Yönetimi

İşletmenizdeki tüm sabit kıymetlerinizin tanımını yapabilir, zimmet yerlerini belirleyebilir, faydalı ömür tanımlarını, finansal sözleşmeler ile ilgili tanımlamaları yapabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme meblağlarını muhasebeleştirebilir, enflasyon düzeltmesi ve muhasebe uyarlamaları ile ilgili detaylı raporları alabilirsiniz.

+ Personel Yönetimi

Personel mevzuat takibine yönelik tüm işlemler için eksiksiz, hatasız, hızlı ve güvenli bir çözüm… İşletmeniz ne kadar büyük olursa olsun ve ne kadar personel çalıştırırsanız çalıştırın, Personel Yönetimi tüm işlemleri zamanı ve insan kaynağını en verimli şekilde kullanarak çözer.

+ İnsan Kaynakları Yönetimi

Kariyer/eğitim planlamayı, işe kabul yönetimini, izin ve performans yönetimini içeren İnsan Kaynakları ürünüyle çalışanlarınızı bilgi, yetenek ve birikimlerine göre değerlendirebilirsiniz. İnsan kaynakları yönetimi; çeşitli ölçme kriterleri ile personel durum iyileştirmesini yapabilmenizi sağlar. Personel Yönetimi ürünüyle bütünleşik olarak çalışır.

+ İthalat Yönetimi

İthalat Yönetimi ile formaliteler sorun olmaktan çıkıyor. İthalat ile ilgili tüm işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz, her türlü evrak basımını gerçekleştirebileceğiniz İthalat Yönetimi ürünüyle ithalat maliyetlerinizi hesaplayabilir, DİİB takibini ve ihraç kayıtlı mal alışlarınızı takip edebilir, tüm işlemlerinizin detaylı raporlarını alabilirsiniz.

+ İhracat Yönetimi

İhracat Yönetimi ile her türlü evrak basımını gerçekleştirebilirsiniz. Packing list, gümrük çıkış beyannamesi, döviz alış belgesi, menşei şahadetnamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası, Form A tanımlamalarınızı takip edebilir, her türlü işlemlerinizin detaylı raporlarını alabilirsiniz.

+ Tamir Servis Merkezi Yönetimi

Bu ürün ile işletme içinde veya dışında bulunan servis noktalarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Müşterilerinizden gelen (garanti dâhilindeki ve haricindeki) servis taleplerini bir tuşa basarak ilgili servis noktasına iş emri olarak atayabilir, servis operasyon süreçlerinizi tüm detayıyla takip edebilirsiniz. Parça dâhil/hariç servis fatura düzenlemek ve anında muhasebe bağlantısı yapabilmek mümkündür.

+ Kiralanabilir Varlık Yönetimi

Kiralama sektörüne özel olarak geliştirilen bu ürün; Finans, Muhasebe ve Tamir Servis Merkezi Yönetimi ürünlerini de kapsayan tüm aile ile tam entegre olarak çalışabilir. Kiralama alanında faaliyet gösteren işletmelerin tüm iş süreçlerini kayıt altına alabilecekleri uçtan uca bir ERP sistemidir. Kiralanabilir varlık yönetiminde süreç; gelen müşteri talebi ile başlar ve teklif ile devam eder. Teklifin kabulü ile sözleşme aşamasına geçilir. Kiralama sözleşmesine bağlı kiralama formu düzenlendiğinde ise hem kiralanan varlık rezerve olur, hem de ilgili teslim tarihine uygun olarak servis birimine hazırlık ve sevkiyat için iş emirleri otomatik olarak oluşturulur. İhtiyaca göre ‘Makine Mühendisleri Onay Formu’ ve kaynak kontrol raporları ile kiralanacak varlığın tüm detayları takip edilebilir. Sevkiyat aşamasından ve faturalama süreci tamamlandıktan sonra, maliyet ve analiz raporlarında her bir kiralanan varlık tüm maliyet detayları ile analiz edilebilir.

+ Bakım Yönetimi

Bakım Yönetimi ürünü, gerçekleştirilen makine bakım işlemlerinin takip ve raporlaması ile birlikte üretim sisteminde gerçekleşen sorunların nedenlerinin ve nasıl çözümlendiklerinin detaylı olarak izlenebilmesini sağlar.

+ İlişkiler Yönetimi (CRM-VRM)

Klasik anlamda müşteri ilişkileri yönetiminin ötesinde, iş ortaklarınız ile olan ilişkileri de yönetebilmenizi sağlayan bu ürün, satış ve satın alma yapmış olduğunuz tüm firmalar ve kişiler ile kurduğunuz ilişkileri takip edebileceğiniz bir platformdur. Bu ürün sayesinde kayıtlı cari hesaplarınız ve bu firmaların yetkilileri ile personeliniz arasında kurulacak; telefon, e-posta, faks, mektup vb. araçların kullanılacağı irtibatları kayıt altına alabilir, detaylı olarak raporlayabilir ve veri küpleri oluşturabilirsiniz.

+ UFRS Yönetimi

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), SPK’ya tabi şirketler ile bu şirketlerin konsolide mali tablolarında yer alan iştiraklerinin, SPK Seri XI, No: 29’a uygun raporlama yapmasına yardımcı olur.

+ Enflasyon Muhasebesi Yönetimi

Enflasyon muhasebesi yönetimi ile enflasyon düzeltmesi işlemlerini tek tuşla yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu ile beraber net parasal kazanç-kayıp tablosunu otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

+ Konsolide Muhasebe Yönetimi

Konsolide muhasebe modülü ile grup şirketler artık dış yazılımlar (3. parti) ile uğraşmadan, farklı ortaklık yapılarını tanımlayabildikleri eliminasyon parametreleri ile konsolide olarak bilanço ve gelir tablosunu tek tıkla hazırlayabilir.

+ Online

Mikro’nun gelişen ve gelişmeye açık, çok uluslu ve çok şubeli şirketler için geliştirdiği bu ürünle merkez – şube arasında online bağlantı sağlayarak bilgi aktarımı ve paylaşımı yapabilirsiniz. Online ürünüyle şube, fabrika, bölge müdürlüğü, depo veya sevk merkezlerinizdeki tüm bilgi ve hareketler karşılıklı aktarılır. Üstelik harici noktalarla bağlantının kesintiye uğraması halinde bile farklı merkezlerin çalışmaları aksamaz. Bilgi transferleri bağlantı kurulduğu anda (insan müdahalesine gerek kalmaksızın ve son değişiklikleri de kaydederek en güncel haliyle) devam eder.

+ Çoklu Dil Paketi

Bu ürün, büyüyen ve gelişen iş ortaklarına 6 farklı dil seçeneği sunarak onların uluslararası faaliyetlerine destek olur. Siz de bir Mikro kullanıcısı olarak; İngilizce, Almanca, Rusça, Azerice, Bulgarca ve Arapçayı içeren çoklu dil paketini tercih edebilir, yurt dışı operasyonlarınızı geliştirme fırsatını yakalayabilirsiniz.